Ga naar agenda Ga naar de fotogalerie Ga naar alle uitslagen
Yeah, ik wordt lid Ga naar de crossertjes Ga naar onze nieuwspag Ons circuit

                                                       

 

Welkom op de site van MC Volgas

Voor het inschrijven als Lid ben ik t.m. de 1e Wedstrijd, tijdens de trainingen op de Baan aanwezig. Doe dit voor de 1e Wedstrijd om lange wachttijden te voorkomen en zeker tezijn van je gewenste startnummer.

Als er geen Training is, ben ik op de Zaterdagen van 13.00 Uur tot 14.00 uur aanwezig op de Baan in het Jury huis. 

Dus ook Zaterdag 18 Februarie a.s. vanaf 13.00 uur.

A.U.B. Vooraf de Formulieren invullen e.d. zie "LID WORDEN". 

Gr. de Penningmeester

Unknown-1

 

De M.C. Vol Gas is opgericht op 10 juli 1964. Deze oprichting kwam tot stand in de huiskamer van Hil van Diermen wonende aan de Kampvelderweg 1a in Ermelo.            Ook hierbij aanwezig waren Bert van Panhuis, Cock Andreae, Henk Borsboom, Jan Mazier en Herman Posthouwer. Dirk van de Berg, door vele ome Dirk genoemd, was de eerste voorzitter, Bert van Panhuis de eerste secretaris en Cock Andreae de eerste penningmeester.
 

Klik hier voor het hele verhaal

 

MC Volgas heeft de volgende vacatures : 

Bij MC Volgas zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons team komen versterken.

 

Ben je geinteresseerd in een functie, bel of mail dan met onze voorzitter Theo Hooijer !

 

Voorzitter: Theo Hooijer, 0342 413 848,
e-mail: voorzitter@mcvolgas.nl