Ga naar agenda Ga naar de fotogalerie Ga naar alle uitslagen
Yeah, ik wordt lid Ga naar de crossertjes Ga naar onze nieuwspag Ons circuit

                                                       

 

Welkom op de site van MC Volgas

 

De M.C. Vol Gas is opgericht op 10 juli 1964. Deze oprichting kwam tot stand in de huiskamer van Hil van Diermen wonende aan de Kampvelderweg 1a in Ermelo. Ook hierbij aanwezig waren Bert van Panhuis, Cock Andreae, Henk Borsboom, Jan Mazier en Herman Posthouwer. Dirk van de Berg, door vele ome Dirk genoemd, was de eerste voorzitter, Bert van Panhuis de eerste secretaris en Cock Andreae de eerste penningmeester.

Klik hier voor het hele verhaal

 

Woensdag 20-2-2019 Leden vergadering in de Muzenhof.

Leuvenumseweg 66 3852 AS Ermelo

Aanvang 20.00 uur

 

Tot de eerste Club wedstrijd bestaat de mogelijkheid om, als de Baan gesloten is, op de Zaterdag middag tussen één en twee uur het Lidmaatschap voor 2019 te regelen.

Als de Baan open is, kan het de hele Middag, dus ook op de Woensdagen.

Ga naar de Site van MC Volgas en dan naar “Lid worden” Download de Formulieren en Vul de Formulieren op de Computer in en niet handmatig, en Print ze dan uit Zie tekst  Lid worden, en breng ze mee.

Doe dit zo snel mogelijk, vooral als je met een bepaald startnummer wilt rijden want met de nummers is het “wie het eerst komt die het eerst maalt” en het scheelt een hoop stress voor Ons en jezelf.

 

Natuurlijk houden wij als MC Volgas ons ook aan de AVG/Privacywet richtlijnen. U kunt het volledige document hieronder downloaden:

AVG / Privacywet Downloaden

 

Voor ons vlagsysteem zie "Algemeen"

 

MC Volgas heeft de volgende vacatures : 

Bij MC Volgas zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons team komen versterken.

Ben je geinteresseerd in een functie, bel of mail dan met onze voorzitter Theo Hooijer !

 

Voorzitter: Theo Hooijer, 0342 413 848,
e-mail: voorzitter@mcvolgas.nl